تفکیک جنسیتی وحشتناک در دانشگاه پلی تکنیک

به گزارش دانشجو آنلاین : در دانشگاه پلی تکنیک دانشجویان دختر حتی اجازه ندارند در محل غذاخوری به راحتی غذا بخورند

یکی از دانشجویان این دانشگاه نوشته است: هنگام غذا خوردن یکی از نفرات حراست او را از میزی که برای غذاخوردن نشسته بوده بلند کرد و گفت: در محلی بنشین که از میزهایی که مردان در آن هستند فاصله داشته باشید.

این دانشجو ادامه میدهد در این دانشگاه حراست و انتظامات مرد به وقاحت تمام به خودشان اجازه می دهند که در مورد لباس پوشیدن تنگی و گشادی لباس به دانشجویان تذکر بدهند.

این دانشگاه به این اندازه تباه و چندش آور شده است.

گفتنی است که دانشگاه پلی تکنیک یکی از بهترین دانشگاه های ایران بود اما اکنون زیر سم مرتجعین زن ستیز عرصه را اینگونه بر دانشجویان تنگ کرده است.

Share