دانشگاه شهید بهشتی مجدداً تحریم شد

رئیس دانشگاه شهید بهشتی از تحریم مجدد این دانشگاه در قالب اسناد برجامی خبر داد و گفت: اتحادیه اروپا مجدداً تا هشت سال آینده دو دانشگاه شهید بهشتی و صنعتی شریف را در لیست تحریم‌های برجامی قرار داد و در همین راستا مقاومت و حساسیت زیادی در انتشار مقالات علمی غیر از موضوعات فیزیک و هسته‌ای در مجامع بین‌المللی صورت می‌گیرد.

دکتر سید حسن صدوق در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب از تحریم مجدد دانشگاه شهید بهشتی در قالب تحریم‌های برجامی خبر داد و اظهار کرد: دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی شریف در لیست تحریم‌های بین‌المللی قرار داشتند که اخیراً نیز در چارچوب اسناد برجامی تحریم شد. البته ما با کشورهای عضو اتحادیه اروپا مکاتباتی را انجام دادیم که نباید تحت تحریم باشیم اما هنوز این مکاتبات نتیجه نداده و همچنان تحت تحریم قرار داریم.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه این دانشگاه و دانشگاه صنعتی شریف فعالیت‌های بین‌المللی علمی خود را ادامه خواهند داد، گفت: دلیلی برای تحریم این دو دانشگاه وجود ندارد و این دانشگاه‌ها به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند، اما متأسفانه اخیراً نیز تصویب شده که به مدت ۸ سال مورد تحریم اسناد برجامی قرار گیرند.

دکتر صدوق خاطرنشان کرد: متأسفانه اخیراً کشورهای خارجی در بحث انتشار مقالات این دو دانشگاه نیز حساس شده‌اند و حتی این حساسیت، مقالاتی بجز مقالات مرتبط با حوزه فیزیک و امور هسته‌ای را نیز شامل می‌شود؛ یعنی تحریم‌ها به تمام ابعاد فعالیت‌های دانشگاه سرایت کرده و وقفه‌ای را در انتشار مقالات دانشگاه‌ها ایجاد نموده است. به گونه‌ای که تا عنوان دانشگاه شهید بهشتی مطرح می‌شود در انتشار مقاله حساسیت و مقاومت زیادی نشان می‌دهند.

وی تاکید کرد: ما باید برای ادامه همکاری‌های بین‌المللی خود تلاش کنیم. حتی با دانشگاه فرانسه نیز همکاری‌هایی را در جهت ایجاد رشته مشترک آغاز خواهیم کرد. در واقع ما ارتباطات بین‌المللی خود را به نوعی ادامه خواهیم داد؛ چرا که خوشبختانه محافل علمی و دانشگاه‌ها یک مقداری خارج از دایره تحریم عمل می‌کنند اما در مواردی که تحولات سیاسی وجود دارد، با مشکل مواجه می‌شویم.

دکتر صدوق خاطرنشان کرد: همانطور که گفتم دانشگاه شهید بهشتی از گذشته تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار داشت اما اخیراً در مکاتبه‌ای که با ما صورت گرفته است تحت تحریم برجامی نیز قرار گرفته ایم و این موضوع از طریق وزارت امور خارجه پیگیری می‌شود.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی به مهم‌ترین مشکلاتی که دانشگاه‌ها در بحث تحریم با آن مواجه می‌شوند اشاره کرد و افزود: در بخش تجهیزات آزمایشگاهی، تحریم‌ها دانشگاه‌ها را با چالش‌هایی مواجه کرده است به گونه‌ای که ورود این تجهیزات به کشور با مشکلات زیادی همراه است. ضمن اینکه دانشگاه‌ها در نقل و انتقال ارز در خارج از کشور دچار چالش‌هایی شدند و این مشکلات انتقال ارز در بحث تحقیقات و اشتغالات علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها تأثیر منفی گذاشته است. البته تصور نمی‌کنم همکاران ما به دلیل این تحریم‌ها از اهداف خود دست بردارند چرا که به دلیل روحیه شجاعانه‌ای که بین آنها وجود دارد، توان این را دارند که وضعیت ناگوار تحریم‌ها را پشت سر بگذارند.

Share