۲۳ هزار دانشجو تمایل به خروج از ایران دارند

ایلنا : رئیس دانشگاه تهران گفت: ما رصد فارغ التحصیلان را انجام دادیم و در حال حاضر فارغ ‌التحصیلان دکتری در حال پیدا کردن شغل در خارج از ایران هستند و طبق آخرین آمارها از سازمان دانشجویی ۲۳ هزار نفر دانشجو مدرک خود را جهت خارج از ایران تبدیل مدرک کردند که اغلب از دانشگاه تهران و امیر کبیر بودند.

او اضافه کرد: جمعیت دانشگاه تهران نیز امروز به ۴۰ هزار نفر کاهش پیدا کرده است.

Share