زنگ خطر بحران تهیه کاغذ کتاب درسی

روزنامه رسالت : معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش درباره تامین کاغذ گفت: «متاسفانه مشکل ما در این زمینه حل نشده است و همه درصدد آن هستند که مشکل کاغذ حل شود. ما توانستیم از طریق تولیدات داخلی کاغذ را تامین کنیم اما نگرانیم که تا مهر سال ۹۹ در تامین کتب درسی خللی وارد شود.»

وی ادامه داد: تا الان چهار ماه هم از برنامه مورد نظرمان برای تامین کاغذ عقب هستیم و زمان زیادی می‌گذرد اما هنوز نگرانی ما برطرف نشده است. ما به ۴۵ هزار تن کاغذ نیاز داریم اما تنها سه هزار تن تامین شده است.

وزیر صمت نیز می‌گوید: «بر اساس آخرین مصوبه هیئت دولت، ارز اختصاصی به کاغذ کتاب‌های درسی و روزنامه همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است. اگرچه انواع کاغذ اعم از صنفی، صنعتی و غیره وجود دارد ولی ارز اختصاصی به کاغذ کتاب های درسی و روزنامه تغییری نکرده و همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است.»

Share