افزایش شهریه در دانشگاه آزاد

اقتصاد انلاین : مشاور رئیس دانشگاه آزاد افزود: افزایش ۱۰ تا ۱۳ درصد شهریه برای ورودی‌های قدیم دانشگاه آزاد و بر روی شهریه متغیر آنها اعمال خواهد شد.

وی همچنین اضافه کرد، میزان افزایش شهریه در رشته‌های پزشکی بین ۱۸ تا ۲۲ درصد است و این عدد در واحدهای دانشگاه در مناطق محروم پایین‌تر است.

به گفته این مقام مسئول، همه به دنبال این هستند که بگویند شهریه ثابت دانشگاه آزاد از دانشگاه‌های غیرانتفاعی گران تر است؛ در حالی که بررسی‌های نشان می‌دهد، این عدد پایین‌تر است.

Share