عدم مجوز دولت بلژیک به افتتاح مدرسه اسلامی

یک مدرسه اسلامی با نام «کالج سلام» که قرار بود در ماه سپتامبر افتتاح شود، مجوز رسمی موقت از سوی دولت بلژیک دریافت نکرد.

«محبت نیوز»- یک مدرسه اسلامی با نام «کالج سلام» که قرار بود در ماه سپتامبر افتتاح شود، مجوز رسمی موقت از سوی دولت بلژیک دریافت نکرد.


به نقل از بروکسل تایمز، این تصمیم روز جمعه توسط هیلد کریویتس وزیر آموزش و پرورش منطقه فلاندرز بر اساس نظر بازرسی آموزشی گرفته شد.


این مدرسه اسلامی در ماه های اخیر جنجال برانگیز شده است. فدراسیون اسلامی بلژیک که با جنبش اسلامی ترکیه ارتباط دارد قصد تاسیس یک موسسه اسلامی را داشت پروژه ای که به سرعت مخالفت هایی از سوی حزبهای بلژیک مانند حزب والماز بلنگ را برانگیخت. در نتیجه بازرسان آموزشی دولتی به محل فرستاده شده و پس از مدتی به رسمیت شناختن این مدرسه و افتتاح رسمی آن را متوقف ساختند.


آن ها اعلام کرده بودند که این مدرسه شماری از شرایط لازم برای افتتاح رسمی را دارا نمی باشد. این بازرسان گفته بودند که برای مثال مدرسه قانون اساسی بلژیک، عهدنامه های بین المللی، حقوق مدنی به ویژه در خصوص کودکان را رعایت نکرده است.

Share