عسل محمدی آزاد شد

«عسل محمدی» از اعضای تحریریه نشریه کارگری گام از بند زنان زندان اوین آزاد شد.

قرار بازداشت عسل محمدی، از متهمان پرونده اعتراضات هفت تپه به دلیل تعیین قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی و عدم امکان تامین آن توسط خانواده کماکان برقرار است. صبح یکشنبه ۱۳ مردادماه جاری، به دنبال حضور«عسل محمدی» در دادگاه انقلاب تهران برای شرکت در جلسه دادگاه، قرار وثیقه وی بر اساس شکایت وزارت اطلاعات به قرار بازداشت تبدیل و توسط ضابطین قضایی به زندان اوین منتقل شد.

در جلسه دوم دادگاه «قاضی مقیسه» مبلغ قرار وثیقه وی را به ۲ میلیارد تومان افزایش داده و پرونده ایشان را به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست «قاضی شاه محمدی» ارسال کرده است. خانواده خانم محمدی تاکنون موفق به تامین این قرار وثیقه سنگین جهت آزادی موقت فرزندشان نشده اند.

اتهامات مطرح شده علیه این عضو تحریریه نشریه کارگری گام «تشکیل گروه و اداره آن با هدف اقدام علیه امنیت ملی به استناد ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی»، «عضویت در دسته‌جات و گروه‌ها با هدف اقدام علیه امنیت ملی به استناد ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی» اعلام شده است.

عسل محمدی، ۱۳ آذرماه ۱۳۹۷ در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و از تهران به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بود. وی در تاریخ ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۷، با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

Share