تعدادی از دانشجویان معترض دانشگاه تهران دستگیر شدند

سعید حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه تهران در رابطه با اعتراضات روز گذشته دانشجویان این دانشگاه گفت: چند نفر از دانشجویان بعد از پایان تجمعات در بیرون از دانشگاه دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران «ایسنا»، حبیبا افزود: روز گذشته تعدادی از دانشجویان معترض به حوادث اخیر و همچنین مشکلات روز جامعه در دانشگاه تهران تجمع کردند که بنابر اخبار رسیده، چند نفر از دانشجویان بعد از پایان تجمعات در بیرون از دانشگاه دستگیر شدند.

وی در رابطه با وضعیت دانشجویان دستگیر شده گفت: ما در حال بررسی این موضوع که دانشجویان توسط چه سازمان یا نهادی دستگیر شدند، هستیم.

در ادامه اعتراضات روزهای اخیر مردم ایران نسبت به افزایش سه برابری قیمت بنزین، دانشجویان دانشگاه تهران نیز عصر دیروز در داخل این دانشگاه دست به تجمع زدند.

Share