دیکتاتور و ۱۵۰۰جان پاکی که گرفت

کیهان لندن : خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از قول «سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان» علی خامنه‌ای «و یک مقام چهارم» نوشت که علی خامنه‌ای چند روز پس از آغاز اعتراضات آبان با جمع کردن مقامات ارشد امنیتی و دولتی خود، دستور داد: «هر کاری که لازم است برای متوقف کردن آن انجام دهید.

پس از این دستور او بر اساس آماری که همین منابع به رویترز داده اند دستکم ۱۵۰۰ نفر در سه روز اعتراضات کشته شدند.

Share