شاهزاده رضا پهلوی بار دیگر بر اشتباه بودن ایده تشکیل دولت در تبعید تاکید کرد

نماد ملی ایران ـ شاهزاده رضا پهلوی روز دوشنبه در پاسخ به یکی از کاربران در شبکه اجتماعی اینستاگرام که درباره تشکیل دولت در تبعید پرسیده بود بار دیگر دلایل خود برای مخالفت با ایده تشکیل دولت در تبعید را برشمردند.

شاهزاده رضا پهلوی نوشتند:دولت در تبعید معمولا در شرایط جنگ و یا اشغال یک کشور تشکیل می گردد.کشورهایی که چنین دولتی را به رسمیت می شناسند هم در جنگ علیه اشغالگر یا متحدین آنها هستند.

اما مشکل امروز ایران از جنس دیگری است.

به جای دادن امتیاز خاصی به خارج از کشور که در تعریف دولت در تبعید مستتر است باید در تلاش برای از بین بردن موانع همکاری میان داخل و خارج از ایران باشیم.

ایشان در ادامه نوشنار خود تاکید کردند:تنها مرجع مشروع برای تهیه پیش نویس قانون اساسی نوین که به رای مردم واگذار شود مجلس موسسان منتخب همه ملت ایران است.

اما با سلب اعتماد مردم از جمهوری اسلامی برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه برای مجلس موسسان به این معناست که فقط یک دولت موقت امین مردم می تواند این وظیفه خطیر را انجام دهد.

دولت موقت نیز باید حائز سه شرط باشد:اول دارای آمادگی برقراری کنترل امور پس از عبور از جمهوری اسلامی .دوم دارای مشروعیت کافی و اعتماد مردم برای برگزاری انتخابات.

سوم برنامه ضربتی برای احیای حیاتی زندگی روزمره مردم تا رسیدن به دولت متکی بر قانون اساسی نوین.

شاهزاده رضا پهلوی همچنین در جلسه روز یکشنبه ۲۹ ماه مارس خود با مرکز پژوهش های حزب مشروطه ایران که به صورت اینترنتی برگزار گردید در پاسخ به پرسش هم میهنی از داخل ایران درباره دولت در تبعید تاکید کردند که دولت در تبعید در این شرایط راه کار درستی نیست چرا که نه تنها جامعه جهانی آن را به رسمین نخواهد شناخت بلکه اختلافات در میان اپوزیسیون را افزایش خواهد داد.

مخالفت شاهزاده رضا پهلوی با تشکیل دولت در تبعید به گفته ایشان مربوط به امروز نیسست بلکه ایشان از ۳۰ سال پیش با این امر مخالف بوده اند چرا که ایشان بر این باور بوده و هستند که هرگونه ساز و کار سیاسی و روند دگرگونی بدون حضور و اراده ملت ایران امری غیر دموکراتیک است و این مردم ایران هستند که با هر باور و اندیشه سیاسی در فردای آزادی ایران و در یک فضای آزاد رای و نظر خود را ابراز دارند.

Share