مر گ بیماران دیابتی بر اثر ویروس کرونا چهار برابر بیشتر است

برگردان: دکتر زهرا زیبا افتخاری : در این مطالعه ، ۱۲۱۲ بیمار مبتلا به COVID-19 با تشخیص آزمایشگاهی COVID-19 بین اول مارس و ۶ آوریل از ۸۸ بیمارستان در ۱۱ ایالت بررسی شده است. این مطالعه نشان داد که از ۴۵۱ بیمار (۴۰%) دارای دیابت ، قند خون یا HbA1c بیشر از۶٫۵%,، درصد مرگ و میرشان در بیمارستان ۲۹% بوده. این میزان مرگ و میر چهار برابر بیشتر از بیماران فاقد دیابت بوده


Best Practice Nordic April 2020

بیماران بستری که مبتلا به COVID-19 بوده و دارای مشکلات مربوط به کنترل قند خون هستند ، مرگ و میرشان چهار برابر بیشتراز سایر بیماران بستری شده بوده است.

Glytec ، یک شرکت نرم افزاری مدیریت انسولین آمریکایی ، اولین مطالعه مشاهده ای را که به بررسی تأثیر دیابت و قند خون کنترل نشده در بیماران مبتلا به COVID-19 بستری شده را انجام داده را منتشر کرد. Medscape Medical News از این مطالعه چنین خبر داده است.

در این مطالعه ، ۱۲۱۲ بیمار مبتلا به COVID-19 با تشخیص آزمایشگاهی COVID-19 بین اول مارس و ۶ آوریل از ۸۸ بیمارستان در ۱۱ ایالت بررسی شده است. این مطالعه نشان داد که از ۴۵۱ بیمار (۴۰%) دارای دیابت ، قند خون یا HbA1c بیشر از۶٫۵%,، درصد مرگ و میرشان در بیمارستان ۲۹% بوده. این میزان مرگ و میر چهار برابر بیشتر از بیماران فاقد دیابت بوده که (۶%) است. همچنین ، ۴۲ درصد بیمارانی که در مدت اقامت خود در بیمارستان به بیماری قند خون مبتلا شده بودند در بیمارستان درگذشتند.

Share