شیرین نجفی ۲ هم در ترکیه پدیدار شد / زهرا کیماسی مظنون به قتل مرحوم سعید مولوی

سایت نگام -علی احتشام :

زهرا کیماسی که چندی پیش نام وی همزمان با ترور مسعود مولوی و هم چنین انتشار ماجرای خروج غیرمجازش از ترکیه به یونان در برخی رسانه ها مطرح شد ، اخیرا طی بررسی های به عمل آمده توسط برخی از خبرنگاران آزاد اپوزوسیون ، با توجه به اظهارات متناقضی که در رابطه با دو اتفاق مذکور و هم چنین برخی از اظهارات بحث برانگیز و متناقض در خلال این مدت تا کنون داشته و نیز با نگاه اجمالی به پیشینه و سوابق وی ، گمان ها در خصوص همدستی او در ترور مسعود مولوی و نقش وی در بردن مسعود مولوی به مکان ترور و همکاری با سیستم امنیتی در این زمینه شدت یافته است.

بر خلاف ادعاهای زهرا کیماسی که مدعی است دوازده سال سابقه فعالیت در باشگاه خبرنگاران جوان داشته و در سال ۱۳۹۶ توسط قاضی صلواتی محاکمه شده ، بررسی ها نشان می دهد که وی در همین سال ، یعنی سال ۱۳۹۶ در کارخانه ایفاسرام یزد مشغول به کار بوده و در این سال توسط فرمانده اطلاعات سپاه یزد به فرماندهی سپاه یزد معرفی شده تا از وی به عنوان خبرنگار افتخاری استفاده شود.

وی سپس در همین سال طی نامه ای از سوی سپاه یزد به معاون سیاسی اداره کل صدا و سیمای یزد جهت کار در باشگاه خبرنگاران جوان معرفی می شود و کارت خبرنگاری او تا پایان سال ۱۳۹۷ اعتبار داشته است.

همزمان با مطرح شدن نام شیرین نجفی و افشای نقش وی در ارتباط با سیستم امنیتی ایران ، اتهام هایی از سوی زهرا کیماسی به سید احمد شمس فعال سیاسی جنبش سبز وارد گردیده که وی در سازمان میت ترکیه هنگام بازجویی از زهرا کیماسی در رابطه با قتل مرحوم مسعود مولوی حضور داشته است.

لازم به یادآوری است اتهام همکاری با میت ترکیه کلید واژه سیستم امنیتی ایران برای تخریب سید احمد شمس است که طی این سال ها بارها توسط عوامل سیستم امنیتی بر علیه وی استفاده شده و نشان از آن دارد که علی رغم آن که سید احمد شمس طی بیش از بیست سال سابقه فعالیت در سطوح بالای اجرایی ، فردی پاکدست از لحاظ مالی و اخلاقی و سیاسی بوده ، و از آن جا که هیچ گونه اتهامی در پرونده وی توسط سیستم امنیتی یافت نشده ، اتهام ارتباط با میت تنها کلیدواژه و اتهام نخ نما و تکراری است که توسط عوامل گوناگون و رنگارنگ سیستم امنیتی بر علیه وی استفاده و تکرار می شود.

ضمنا امثال زهرا کیماسی در ساختن این داستان متوجه یک نکته نشده اند که یک سرویس اطلاعاتی هیچ گاه ، عامل و همکار خارجی خود را نمی سوزاند و در مواردی نظیر بازجویی ، از آن همکار خارجی بر علیه متهم هموطنش استفاده نمی کند ، لذا به سیستم امنیتی ایران توصیه می شود زین پس به عوامل خود یاد دهند تا داستان های قابل باورتری را برای اتهام زنی های خود ببافند.

هم چنین ذکر این نکته لازم است که طی این روزها شدت گرفتن دور تازه اتهام ها بر علیه سید احمد شمس پس از افشاگری های وی بر علیه باند وحید حقانیان و اقدامات خطرناک آنان در تنظیم مناسبات قدرت در کشور به منظور بی خاصیت کردن و نادیده گرفتن نقش نهادهای قانونی و مهم تر از آن نقش مردم در فرآیند اجرایی و قانونی کشور ، هم چنین سایر افشاگری های او بر علیه سیستم امنیتی ، وارد فاز جدیدی شده است که اتهام زنی های زهرا کیماسی ، تلاش های سالار . ع ، در داخل کشور و نیز هجمه های پرشتاب دیگر بر علیه وی در صفحات مختلف مجازی حکایت از این واقعیت دارد.

نامه سید احمد شمس به رهبری در چند ماه قبل هم که حکایت از رفتارهای فراقانونی سیستم امنیتی طی دو دهه اخیر در زندگی پدرش که از فقهای شناخته شده حوزه علمیه بود و رمز گشایی وی از اقدامات خلاف قانون و اخلاق دستگاه های اطلاعاتی کشور در این خصوص از دیگر دلایل شدت گرفتن اتهام ها بر علیه سید احمد شمس توسط سیستم امنیتی و عوامل آن در داخل و خارج از کشور برای دور کردن اذهان عمومی از توجه به این افشاگری ها می باشد.

در پایان یادآور می شود که خانواده مرحوم مسعود مولوی در حال ارائه شکایت از زهرا کیماسی به عنوان مظنون در همدستی وی با سیستم امنیتی در اجرای قتل مسعود مولوی به دادگاه های ترکیه می باشند ، ضمن آن که سید احمد شمس نیز حق شکایت خود از وی را با توجه به اتهام های کذب وارده محفوظ می داند.

Share