برای محمد ثلاث پس از اعدام دوباره دادگاهی برگزار شد

بی بی سی – نزدیک به دو سال پس از اعدام محمد ثلاث، که دادگاه انقلاب او را برای قتل سه مامور پلیس مجرم شناخته بود، روز شنبه برای او دادگاه دیگری برگزار شد.

در بهمن ۱۳۹۶ و به دنبال مدت‌ها فشار امنیتی بر دراویش گنابادی و قطب آنها، نورعلی تابنده، درویش‌ها در نزدیکی خانه آقای تابنده در خیابان پاسداران تجمع کردند و این تجمع پس از مدتی به درگیری کشیده شد.

در جریان ناآرامی‌ها یک اتوبوس با سرعت به میان ماموران راند که سه نفر کشته و چند نفر از آنها زخمی شدند.

زخمی‌های حادثه برای پرداخت خسارت از محمد ثلاث شکایت کردند و به گفته زینب طاهری، وکیل او، دادگاه رسیدگی به این شکایت، برای پرداخت دیه، امروز تشکیل شد.

خانم طاهری گفته: “با توجه به اینکه موکل و خانواده وی توان مالی برای پرداخت دیه ندارند در صورت ورود شکایت، دیه از صندوق دیه بیت المال پرداخت می شود.”

محمد ثلاث در اعترافی ویدئویی، در حالی که زخمی بود، پذیرفت ماموران را با اتوبوس کشته است. اما در دادگاه گفت اتهام قتل عمد را قبول ندارد چون کتک خورده و عصبانی بوده و عینک‌هایش را به همراه نداشته است.

او پس از دادگاه اعلام کرد که آنچه در دادگاه و در اعتراف ویدئویی گفته بوده، تحت فشار و اجبار بوده و راننده اتوبوسی که ماموران را کشت نبوده است.

در جریان ناآرامی‌های آن شب ده‌ها نفر از دراویش زخمی شدند و پس از به زندان افتادن حبس‌های طولانی گرفتند.

یکی از آنها در دوران بازداشت به طور مشکوکی درگذشت.

دروایش گنابادی، مانند دیگر گروه‌های مذهبی و آیینی که به حکومت ایران وابسته نیستند، در سال‌های اخیر هدف برخوردهای قضایی و امنیتی فراوانی بوده‌اند.

Share