چرا مردم متعرض داخل ايران ضد ترامپ نيستند !!؟

از صفحه فیس بوک امیر بردران : دونالد ترامپ تنها رييس جمهوري در تاريخ حداقل چهل سال گذشته امريكا بوده كه به تمام انچه در تبليغات انتخابي گفته بود ، عمل كرده و در تمام مدت حق با او بوده !
ترامپ قبل از انتخابات به مردم امريكا گفت که
•از مرزهای خود محافظت مي كنيم !
•توليد را به خانه برگردانیم!
• درباره چین هشدار داد!
•آمریکا را اول قرار دهيم!

رييس جمهور ترامپ همچنين در سياست خارجي كاري كرد كارستان كه تمامي روساي جمهور قبل از او مثل بوش ، كلينتون ، حسين اوباما فقط حرف زدند و هرگز ان را عملي نكردند و انهم به رسمیت شناخته شدن اورشلیم به عنوان پایتخت کشور اسرائيل بود !
ترامپ همچنين در باره جمهوري اسلامي حرفهايي زد و كارهايي انجام داد كه هيچ دولت خارجي و هيچ اپوزسيون ايراني تا بحال انجام نداده بود!
او از حقانيت مردم ايران دفاع كرده اما متاسفانه # fake news تلاش داشته تا تصويري ديگري از ترامپ نشان بدهد !
با توجه به تبليغات مسموم # fake news اما هرگز در طول اين سه سال گذشته ، از مردم داخل ايران كه در تظاهرات ابان ماه و دي ماه عليه جمهوري اسلامي در خيابانها حضور داشتند و شعار ميدانند :
” اصلاح طلب ، اصولگرا ، ديگه تمامه ماجرا ” !
” دشمن ما همينجاست ، دروغ ميگن امريكاست “!
صدايي ضد رييس جمهور ترامپ شنيده نشد !
انها بخوبي ميدانند كه حمايت بين المللي كليد رهايي از دست اخوندهاي ايران ستيز است!….. امير برادران# Islamic Republic of Iran#Donald Trump #جمهوري اسلامي #

Share