براساس نظرسنجی ایسپا؛ ۴۷ درصد تهرانی‌ها اصلا روزه نمی‌گیرند

ایران اینترنشنال : بنابر اعلام مرکز نظرسنجی جهاد دانشگاهی، ایسپا، در تازه‌ترین نظرسنجی این مرکز درباره «میزان روزه داری ساکنین شهر تهران در ماه رمضان» و در پاسخ به این پرسش که «شما امسال در ماه رمضان روزه گرفته‌اید؟»، ۴۷/۴ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند «اصلا روزه نمی‌گیرند».

ایسنا اعلام کرد که در مقابل ۴۷/۴ درصد پاسخ‌دهندگان که «اصلا روزه نمی‌گیرند»، ۳۷/۷ درصد گفته‌اند که «تمام یا اکثر روزها روزه می‌گیرند» و ۱۳/۸ درصد نیز گفته‌اند «برخی روزها روزه می‌گیرند» و یک درصد نیز به این پرسش، پاسخی نداده‌اند.

مرکز افکارسنجی دانشجویان وابسته به جهاد دانشگاهی، ایسپا، اضافه کرد که این نظرسنجی با هدف بررسی میزان روزه داری مردم و دلایل شهروندان برای روزه نگرفتن در روزهای ۲۱ الی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، با رعایت اصول علمی و با جامعه آماری ساکنین شهر تهران با تعداد نمونه هزار و چهار نفر به شیوه مصاحبه تلفنی انجام شده است.

ایسپا افزود که در سوالی دیگر به صورت مستقیم از افرادی که گفته‎اند اکثر روزها یا برخی از روزها را روزه گرفته‌اند پرسیده شده است «آیا شما امروز روزه هستید؟» که در مجموع در زمان اجرای نظرسنجی ۴۰ درصد کل پاسخگویان روزه بوده‌اند.

مرکز افکارسنجی جهاد دانشگاهی عنوان کرده که این میزان، یعنی روزه بودن ۴۰ درصد کسانی که به طور کلی در شمار کسانی هستند که « اکثر روزها یا برخی از روزها را روزه می‌گیرند»، طبق نظرسنجی حضوری سال گذشته در میادین و معابر ۳۶/۹ درصد بوده است اما در پیمایش مشابهی که در سال ۹۷ انجام شده بود ۴۱ درصد مردم تهران در حین نظرسنجی روزه بودند و این میزان طبق پیمایش سال ۹۴ ایسپا برابر با ۵۵ درصد بوده است.

در بخشی دیگر از این نظرسنجی پرسیده شده است «در این چندماهی که از شیوع کرونا می‌گذرد، آیا شما برای پایان یافتن کرونا دعا کرده‌اید؟» در پاسخ ۷۱/۱ درصد اغلب اوقات و ۱۲/۷ درصد گاهی اوقات دعا کرده‌اند. در مقابل نیز ۱۵/۲ درصد گفته‌اند برای پایان شیوع کرونا دعا نکرده‌اند و یک درصد نیز به این سوال پاسخ نداده‌اند.

Share