معاون وزیر آموزش و پرورش: برای پرداخت پاداش معلمان باید ۳۲ درصد مدارس را بفروشیم

ایران اینترنشنال : معاون وزیر آموزش و پرورش ایران گفت که این وزارتخانه برای عمل کردن به توصیه سازمان برنامه و بودجه، باید ۳۲ درصد مدارس دولتی را برای تامین پاداش معلمان بفروشد.

علی الهیار ترکمن اعلام کرد که وزارت آموزش پرورش ۵۴۰۰ میلیارد تومان پاداش به بازنشستگان بدهکار است و اگر بخواهد این پول را تامین کند باید ۳۲ درصد مدارس دولتی را بفروشد.

به گفته ترکمن، سازمان و برنامه بودجه به این وزارتخانه اعلام کرده که برای تامین بدهی به بازنشستگان، اموال خود را بفروشد اما تنها اموال آموزش و پرورش مدارس و اردوگاه‌هاست.

پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از کسری شدید بودجه وزارت آموزش و پرورش سخن گفته بود.

Share