شکاف فرهنگ رسمی و واقعی

شکاف فرهنگ رسمی و واقعی: خبرنگار روزنامه‌ی نزدیک به صداوسیما، تصویری از بازیگر زن یک سریال سازمان و تصاویر او در فضای مجازی را کنار هم منتشر کرد.

Share