بهزاد محمودی، پناهجوی ایرانی شش روز پس از خودسوزی مقابل دفتر سازمان ملل در اربیل، جان‌باخت

ایران اینترنشنال :

بهزاد محمودی، پناهجوی سیاسی اهل بوکان کە سەشنبە گذشتە مقابل دفتر سازمان ملل در اربیل اقدام بە خودسوزی کرده بود، بامداد دوشنبه سوم خرداد ماه بر اثر جراحات ناشی از شدت سوختگی در یکی از بیمارستان‌های اربیل جان‌باخت.

اعتراض و در نهایت خودسوزی بهزاد محمودی بە دلیل بی‌توجهی کمیساریای سازمان نسبت بە پروندە پناهندگی‌اش بود. او یک پناهجوی ۲۵ ساله و اهل بوکان بود که از چهار سال پیش در اقلیم کردستان عراق زندگی می‌کرد.

محمودی به دلیل شرایط دشوار زندگی پناهجویی و بی‌توجهی دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به پرونده و سرنوش خود روز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه مقابل دفتر سازمان ملل در اربیل اقدام به خودسوزی کرد.

این پناهجوی سیاسی بارها برای پیگیری پروندە پناهندگی‌ خود بە دفتر سازمان ملل مراجعە کردە بود اما هیچ‌گاە پاسخی دریافت نکرد.

به گفتە پزشکان، کلیەهای بهزاد محمودی به دلیل جراحات ناشی از شدت سوختگی دچار آسیب‌دیدگی فراوان شدە بودند و بدن این پناهجوی معترض دچار سوختگی ٩٣ درصدی شده بود.

بعد از خودسوزی و هنگامی که این پناهجوی کرد ایرانی در بیمارستان بستری بود، استاندار اربیل روز شنبه بە دیدار او رفتە و اعلام کردە بود برای کمک بە بهزاد محمودی هر کاری کە لازم باشد انجام خواهد داد.

مرگ این پناهجوی سیاسی در پی خودسوزی مقابل دفتر سازمان ملل در اربیل در حالی رخ داد کە هنوز بسیاری از پناهجویان ایرانی در اقلیم کردستان پاسخ مشخصی در رابطە با اعتراض به وضعیت خود دریافت نکرده‌اند.

خودسوزی روز سه شنبه بهزاد محمودی که مقابل دوربین‌های تلویزیونی و مقابل دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در اربیل رخ داد، در چند روز اخیر اعتراضات و تحصن فعالان سیاسی و همچنین پناهجویان کرد ایرانی در مقابل دفتر سازمان ملل در این شهر را درپی داشت.

پناهجویان معترض همچنین نامە ٨ مادەای به دفتر سازمان ملل در اربیل ارائه کردند که در آن شرایط و خواسته‌های خود را اعلام کردند.

با این حال تاکنون دفتر سازمان ملل در اربیل و همچنین دیگر مقام‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، پاسخی به نامه پناهجویان معترض نداده‌اند.

به گفتە نمایندگان احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران، قرار است روز سەشنبە یک دور دیگر گفت‌وگو میان نمایندە پناهجویان و احزاب با نمایندە دفتر سازمان ملل و با حضور نمایندە حکومت اقلیم کردستان عراق برگزار شود.

Share