وزیر بهداشت جمهوری اسلامی مشاور عالی خود را برکنار کرد

پیک ایران :

سعید نمکی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی در حکمی، محمداسماعیل اکبری، مشاور عالی خود را برکنار کرده است.

علت این اقدام انتقادهای اکبری در ‘موضوعات مختلف سلامت به خصوص حوزه جمعیتی’ اعلام شده است.

وزیر بهداشت جمهوری اسلامی در بخشی از نامه خود آورده است: “سعی کردم تنها وزیری باشم که تیم وزیر قبلی را جابجا نکنم چون اکثر آنها را می‌شناختم و به جز یکی دو مورد همه را نگاه داشتم” .

نمکی در این نامه گفته از مشاور خود انتظار دارد “اگر نقطه نظرهای وزیر را قبول نداشت و یا مشورت‌هایش به هر دلیل مصلحت اندیشانه رعایت نشد از جایگاهی که دارد کناره‌گیری می‌کند ولی اگر قرار بود در این مسند بماند در هیچ جایگاه رسمی و غیررسمی، خلاف سیاست‌های آن وزارتخانه مصاحبه و اظهارنظر نمی‌فرماید.”

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی حامی سیاست‌های افزایش جمعیت است

Share