خطیب‌زاده: ایران تصمیم خود درباره تمدید تفاهم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را امروز اعلام می‌کند

پیک ایران :

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت تصمیم درباره تمدید توافق با آژانس امروز اعلام می‌شود.


روز گذشته قرار بود رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در نشستی با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت توافق این نهاد با ایران برای ادامه فعالیت‌های نظارتی ضروری توضیح دهد که این کنفرانس خبری به تعویق افتاد.

سه ماه پیش (اوایل اسفند سال ۱۳۹۹)، جمهوری اسلامی و آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک تفاهم موقت توافق کردند، دوربین‌های آژانس به مدت سه ماه در تاسیسات هسته ای ایران فعالیت کند اما دسترسی به ذخایر آن تنها در صورتی ممکن شود که تحریم های آمریکا علیه ایران رفع شده باشد.

جمهوری اسلامی تهدید کرده بود در صورتی که آمریکا تحریم‌های یکجانبه خود را لغو نکند، پس از این تاریخ اطلاعات دوربین‌ها را پاک خواهد کرد.

Share