ششمین جلسه دادگاه حمید نوری؛ ایرج مصداقی شهادت داد

بی بی سی :

ششمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی امروز برگزار شد و در آن قاضی از ایرج مصداقی، از جان به دربردگان این کشتار، خواست تا در جایگاه شاهد قرار بگیرد.

آقای مصداقی نخستین شاهدی است که در این دادگاه شهادت داده است. شهادت ایرج مصداقی در چند جلسه بررسی خواهد شد.

یورن مارشون، وکیل ایرج مصداقی نیز تصریح کرد که او یکی از ۲۳ زندانی است که از بند خود جان به در برده است.

ایرج مصداقی چه گفت؟

ایرج مصداقی که به مدت ۱۰ سال در زندان‌های ایران بود در این جلسه در پاسخ به سوال کریستینا کارتالیندورف دادستان درباره شرایط زندان گوهردشت پس از سال ۱۳۶۶ گفت از آن سال به بعد شرایط زندان گوهردشت سخت‌تر شده بود. به ویژه اینکه سازمان مجاهدین خلق فعالیت های نظامی را آغاز کرده بود، و نیروهای آن به عراق رفته بودند و “ارتش آزادی‌بخش” را تشکیل داده بود.

آقای مصداقی به عنوان مثال تعریف کرد چطور مسئولان زندان، هواخوری و ورزش و نرمش جمعی را ممنوع کردند. او گفت با تخطی از دستور عدم انجام ورزش و نرمش، مسئولان تونلی ایجاد می‌کردند که در دو طرف آن نیروهای سپاهی ایستاده بودند و زندانیان خاطی را از آنجا می گذراندند و مورد ضرب و شتم قرار می دادند.

آقای مصداقی اشاره کرد که چطور پس از عبور دادن از این تونل انسانی، انبوهی از زندانیان را برای ساعت های در اتاق کوچکی قرار می‌دادند، زیر در ورودی سلول را با پتو می‌پوشاندند؛ به صورتی که تنفس زندانیان دچار مشکل می شد. پس از آن، نیروهای پاسدار دوباره تونلی تشکیل می دادند و زندانیان را از آن می گذراندند. او گفت این کار چندین بار اتفاق افتاد تا به کلی هواخوری را قطع کردند.

این زندانی سیاسی سابق گفت او نخستین بار حمید نوری را آنجا دیده است. آقای مصداقی گفت مسئول این اقدامات ناصریان نماینده دادستان و معاونش حمید نوری و معاون امنیتی زندان داوود لشکری بود.

ایرج مصداقی در این جلسه بر نقش ویژه مسئولان دادیاری زندان دست گذاشت و گفت برای ملاقات با خانواده و آزادی از زندان و چگونگی آزادی، دادیار حکم و نظر می داد.

وکیل حمید نوری چه گفت؟
وکیل حمید نوری نیز در این جلسه ادعای دادستانی را مبنی بر حضور حمید نوری در هیأت موسم به “مرگ” را رد کرد و گفت که شاهدان و دادستان در خصوص نقش حمید نوری ادعای ضد و نقیض مطرح می‌کنند.

در این جلسه وکیل حمید نوری مدعی شد که ایرج مصداقی روز هشتم مرداد در خاطرات خود نامی از حمید نوری نیاورده است.

وکیل حمید نوری همچنین گفت بسیاری از شاهدانی که در تحقیقات مقدماتی پلیس سوئد اسم حمید نوری (با نام مستعار عباسی) را آوردند در خاطراتشان نام حمید عباسی را نیاورده‌اند.

او گفت لیست‌های اعدامیان در فاصله روزهای کشتار گوهردشت مورد قبول حمید نوری نیست و در بعضی موارد اسم کوچک کشته‌شدگان و اعدامیان به اشتباه آورده شده است.

وکیل حمید نوری همچنین گفت در خاطرات مهدی اصلانی هم نامی از حمید نوری آورده نشده است. مهدی اصلانی نیز یکی از شاهدان دادگاه است.

Share