شرط جمهوری اسلامی برای آزادی زندانیان دوتابعیتی ایرانی ـ آمریکایی

رادیو بین المللی فرانسه – ناصر اعتمادی – خطیب زاده: آزادی اتباع آمریکایی و خارجی یا در واقعه مبادلۀ آنان با ایرانیان زندانی در آمریکا و غرب همواره چه پیش از مذاکرات وین چه بعد از آن در دستور کار تهران بوده و در صورت بازگشت آمریکا به تعهداتش در برجام، “این موضوع انسانی [آزادی زندانیان آمریکایی در ایران] در کمترین زمان قابل حل است. “

سخنگوی وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، سعید خطیب زاده، در واکنش به اظهارات دیروز رابرت مالی، نمایندۀ ویژه آمریکا در امور ایران، گفت که تهران هیچ پیش‌شرطی را در گفتگوهای وین نمی‌پذیرد و مسئلۀ برجام و احیای آن و اتباع آمریکایی زندانی در ایران دو “مسیر مختلف هستند. “

رابرت مالی در گفتگو با رویترز بعید دانست که بدون آزادی گروگان‌های آمریکایی در ایران، واشنگتن بتواند به توافق با تهران در گفتگوهای جاری وین دست یابد.

در پاسخ به این موضع، خطیب‌زاده گفت: برخلاف ایرانیانی که در آمریکا به “بهانۀ” دور زدن تحریم‌ها دستگیر و زندانی شده‌اند، اتباع آمریکایی و خارجی زندانی در ایران اتهامات‌شان از سوی قوۀ قضائیه ایران اعلام شده و دادگاه‌های صالحه به جرایم آنان رسیدگی کرده‌اند.

در این حال، خطیب زاده تصریح کرده است که آزادی اتباع آمریکایی و خارجی یا در واقعه مبادلۀ آنان با ایرانیان زندانی در آمریکا و غرب همواره چه پیش از مذاکرات وین چه بعد از آن در دستور کار تهران بوده و در صورت بازگشت آمریکا به تعهداتش در برجام، “این موضوع انسانی [آزادی زندانیان آمریکایی در ایران] در کمترین زمان قابل حل است. “

با این حال، خطیب زاده تأکید کرده است که در مذاکرات وین جمهوری اسلامی در پی توافقی “پایدار و قابل اتکاء” است و به همین خاطر “اخذ تضامین” برای تهران مهم است، زیرا، به گفتۀ خطیب زاده، “نباید آنچه در سال‌های گذشته با خروج غیرقانونی ایالات متحد آمریکا از برجام روی داد، تکرار شود. “

سخنگوی وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی در ادامه افزود: “ایران به دنبال توافق پایدار و قابل اتکاء است و چیزی کمتر از آن را نمی‌پذیرد… و توافق موقت هیچ‌وقت در دستور کار ایران نبوده است و ما ضرورت جدّی برای رسیدن به توافقی کیفی و محتوایی داریم و امیدواریم که واشنگتن این ضرورت را متوجه شده باشد. “

Share