حسین رونقی اعتصاب غذای خشک کرده است

اخبار روز :

حسن رونقی، برادر حسین رونقی، فعال مدنی در ایران که توسط ماموران امنیتی ربوده شده است،

از تماس او با خانواده و اعتصاب خشک در بازداشت خبر داد. حسن رونقی در توییتر نوشت: «حسین با خانه تماس گرفت باهاش حرف زدم . از روز ربوده شدن اعتصاب خشک کرده است و زیاد سرحال نبود. بهش گفتم اعتصابت رو بشکن برات خطرناکه در جواب فقط سکوت کرد.»
ماموران امنیتی چهارم اسفند حسین رونقی را ربودند و یک روز بعد به محل سکونت او رفتند. به گفته اعضای خانواده رونقی، ماموران تمامی وسایل شخصی این فعال مدنی را جستجو کردند، لپ‌تاب و بخشی از وسایل او را با خود بردند.

Share