به گزارش دیده بان ایران : “قالیباف عیسی شریفی را لو داد”

بعد از انتشار فایل صوتی فرمانده سپاه، و به میان آمدن دوباره پای هلدینگ یاس، تیم قالیباف آشفته و سراسیمه به توجیه می پردازد. حالا هم سعی می کنند این ادعا را مطرح کنند که قالیباف اساسا قهرمان مبارزه با فساد عیسی شریفی است.

قالیباف و تیم رسانه او برای آنکه بتوانند پای او را از ماجرای پرونده یاس بیرون بکشند هر روز یک ادعا را مطرح می کننند. درحالی که امضای عیسی شریفی (به عنوان قائم مقام شهردار) پای قراردادهای هلدینگ یاس وجود دارد. آنها یکبار مدعی شدند اساسا این فساد به شهرداری مربوط نیست. درحالی که گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر پنجم دقیقا نشان می داد ارتباط این پرونده با منابع شهرداری چیست و چگونه منابع شهروندان تهرانی در این پرونده وارد شده است.

اینبار اما برای فراری دادن قالیباف مدعی هستند که اساسا قهرمان مبارزه با فساد عیسی شریفی، قالیباف است و این شهردار وقت بود که عیسی شریفی را تحویل داد. این ادعا اخیرا در دو جا مطرح شده است.

اولین بار بعد از انتشار فایل صوتی خبرگزاری فارس ضمن اعلام برائت قالیباف نوشت: در یک مورد عیسی شریفی، که پس از برملا شدن ماجرای تخلف از کشور خارج شده بود، با تلاش و تدبیر محمدباقر قالیباف به کشور بازگردانده می شود و در دادگاه جمهوری اسلامی ایران به تخلفاتش رسیدگی شد. (منتشر شده در ۱۴۰۰-۱۱-۲۵ – کد خبر: ۱۴۰۰۱۱۲۴۰۰۰۸۲۵)

دومین بار روز چهارشنبه ۴ اسفند روزنامه صبح نو متعلق به قالیباف در لابه لای یک گزارش همین ادعا را تکرار کرد: در فقره هلدینگ یاس، بارها تصریح شده که محمدباقر قالیباف نقشی کلیدی در معرفی عیسی شریفی به دستگاه قضا داشته است. (منتشر شده در روزنامه صبح نو، شماره ۱۳۶۷، ۴/۱۲/۱۴۰۰)

در ارتباط با این ادعا موارد زیر قابل طرح است:

به گزارش دیده بان ایران؛ بعد از انتشار فایل صوتی فرمانده سپاه، و به میان آمدن دوباره پای هلدینگ یاس، تیم قالیباف آشفته و سراسیمه به توجیه می پردازد. حالا هم سعی می کنند این ادعا را مطرح کنند که قالیباف اساسا قهرمان مبارزه با فساد عیسی شریفی است.

قالیباف و تیم رسانه او برای آنکه بتوانند پای او را از ماجرای پرونده یاس بیرون بکشند هر روز یک ادعا را مطرح می کننند. درحالی که امضای عیسی شریفی (به عنوان قائم مقام شهردار) پای قراردادهای هلدینگ یاس وجود دارد. آنها یکبار مدعی شدند اساسا این فساد به شهرداری مربوط نیست. درحالی که گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر پنجم دقیقا نشان می داد ارتباط این پرونده با منابع شهرداری چیست و چگونه منابع شهروندان تهرانی در این پرونده وارد شده است.

اینبار اما برای فراری دادن قالیباف مدعی هستند که اساسا قهرمان مبارزه با فساد عیسی شریفی، قالیباف است و این شهردار وقت بود که عیسی شریفی را تحویل داد. این ادعا اخیرا در دو جا مطرح شده است.

اولین بار بعد از انتشار فایل صوتی خبرگزاری فارس ضمن اعلام برائت قالیباف نوشت: در یک مورد عیسی شریفی، که پس از برملا شدن ماجرای تخلف از کشور خارج شده بود، با تلاش و تدبیر محمدباقر قالیباف به کشور بازگردانده می شود و در دادگاه جمهوری اسلامی ایران به تخلفاتش رسیدگی شد. (منتشر شده در ۱۴۰۰-۱۱-۲۵ – کد خبر: ۱۴۰۰۱۱۲۴۰۰۰۸۲۵)

دومین بار روز چهارشنبه ۴ اسفند روزنامه صبح نو متعلق به قالیباف در لابه لای یک گزارش همین ادعا را تکرار کرد: در فقره هلدینگ یاس، بارها تصریح شده که محمدباقر قالیباف نقشی کلیدی در معرفی عیسی شریفی به دستگاه قضا داشته است. (منتشر شده در روزنامه صبح نو، شماره ۱۳۶۷، ۴/۱۲/۱۴۰۰)

در ارتباط با این ادعا موارد زیر قابل طرح است:

Share